Vízszerelés Gázszerelés Fűtésszerelés Budapest és Érd vonzáskörzetében.

Magosi Balázs Tel.: +36204685091 Email: balazsmagosi@gmail.com

Magosi Balázs Víz gáz és fűtésszerelő vállalkozó Budapesten és Érden.

Gázigénylés és új bekötés kérvényezése, lebonyolítása.

A gázigénylést a területileg illetékes szolgáltatónál kell kérvényezni. Gázigény bejelentő formanyomtatványt ki kell tölteni, aláírni és visszaküldeni a szolgáltatónak. Ezt követően a szolgáltató megvizsgálja az adott település és helyszín környezetét, hogy milyen lehetősége van a gázigény kielégítésére. Ha tudják biztosítani a gázellátást akkor visszaküldik a jóváhagyott igénybejelentőt. Ezek után kiépítik a leágazó vezetéket és beállnak a telekhatáron belül. Vagy a talajszint alatt vagy egy felszín feletti gázcsonkkal elzáróval ledugózva.

A gázigénylés elfogadása után el lehet kezdeni a belső munkák tervezését is. Amennyiben a szolgáltató jóváhagyta a belső munkákra elkészített gáztervet indulhatnak a kivitelezési munkák. A kivitelezés befejezése után az elosztói engedélyes műszaki ellenőre kimegy a helyszínre és műszaki szemlét tart. Ezt a munkafolyamatot a kivitelezőnek kell kezdeményezni az elosztói engedélyesnél. Amennyiben megfelelőnek minősíti a kivitelezést azt átveszi jegyzőkönyvvel dokumentálja. Ezt a folyamatot hívja a szakma meozásnak.

Átadáshoz szükséges dokumentációk:

  • EPH jegyzőkönyv.
  • Kéményseprő szakvélemény.
  • Szerelői nyilatkozat.
  • Beépített anyagokról műbizonylat.
  • Áram-védőkapcsoló (fi-relé) nyilatkozat.
  • Szolgáltatói engedély.
  • Jóváhagyott gázterv.

Azzal számolni kell, hogy a szolgáltatónál megrendelt és általa kiépített leágazó vezeték megrendelése és tényleges kiépítése között több hónap is eltelhet. Érdemes már az építkezés megkezdése előtt elindítani ezt a folyamatot. A gázcsonk bevezetésének megigénylése a tulajdonos feladata.

Új gáz bekötéshez számos dokumentáció megléte szükséges. Az EPH jegyzőkönyvre, kényseprő szakvéleményre, szerelői nyilatkozatra, műbizonylatra, áram-védőkapcsoló bekötésére, gáz szolgáltatói engedélyre és jóváhagyott gáztervre minden esetben szükség van.
A fenti dokumentációkon kívül még egyes esetekben további dokumentumokra lehet szükség.

Felújítás, gázvezeték csere, készülékcsere, gázmérő (gázóra) áthelyezés:

Ha már rendelkezik az ingatlan gázórával (gázmérővel) akkor a gázigénylési folyamatra nincs szükség. Így az azzal kapcsolatos” időveszteséggel” sem kell számolni. Viszont az egyes elosztói engedélyesek közötti dokumentálási idők között elég nagy a különbség. Pl.. ami a Főgáz területen 1,5-2,5 hónap az a Tigáz vagy az EON területén 2-3 hét. A gáztervek jóváhagyásához szükséges dokumentációk között is van eltérés. Pl.: a Főgáznál a terv jóváhagyásához már elkérik a kéményseprő szakvéleményt, míg a Tigáznál ezt a meo-nál kell leadni. A terveket kéményseprő szakvélemény nélkül jóváhagyják a Tigáz és az EON területén.

De a meglévő gázmérős ingatlanokban is az elvégzett gázszereléseket dokumentálni kell. Gázterv, kéményseprő szakvélemény, Eph jegyzőkönyv, áram-védőkapcsoló (fi-relé), szerelői nyilatkozat, műbizonylatok, továbbá ha az ingatlan vagy a gázszerelés egyéb összetettebb kivitelezést igényel akkor további dokumentumokra lehet szükség.

Ha csak egyszerűsített készülékcseréről van szó akkor a gáztervre sincs szükség. Ebben az esetben a kivitelező dokumentálja az elvégzett munkákat. De a kéményseprő szakvélemény, Eph jegyzőkönyv, fi-relé nyilatkozat, beüzemelési jegyzőkönyv (ha van), szerelői nyilatkozat itt is kell.

Minden esetben szükség van helyszíni felmérésre, hogy felelősség teljes ár és műszaki kivitelezési ajánlat készüljön. Mert akkor és ott van rá leginkább lehetőség, hogy jelezze a Megrendelő az igényeket a Kivitelező pedig a műszaki lehetőségeket.

Fontos változás, hogy 2018 novemberében változott a műszaki átadás rendje a meglévő gázórás (gázmérős) ingatlanoknál. Egyes esetekben a tervező végzi az átvételi eljárást, nincs az elosztói engedélyes részéről gázmeo.

Gázmérő (gázóra) áthelyezés:

Tervköteles tevékenység minden esetben. Az elvégzett munkát az elosztói engedélyes műszaki bejárás (gázmeo) keretében veszi át.